Truhlářské řezivo

Truhlářské řezivo


Aktuálně nabízíme 21 druhů evropských  a 7 druhů exotických dřevin.

To vše v několika kvalitách a většinu i v 5-ti tloušťkách. Je to jeden z nejširších sortimentů sušeného truhlářského řeziva v České republice. Všechny druhy řeziva máme trvale skladem.

Řezivo vyrábíme ze surových kmenů po celý rok,ovšem těžba se provádí pouze v zimním období, tedy v době vegetačního klidu. Po nařezání zůstává řezivo stát ve skladě v rozmezí jednoho až pěti let. Až následně se vydává do sušárny. Takto vyzrálé dřevo má vstupní vlhkost před sušárnou 18 - 25 %. Řezivo sušíme na výstupní vlhkost 8 - 10%.Druhy dřeva

 • Javor klen -  Acer pseudoplatanus
 • Javor mléčný - Acer platanoides
 • Buk lesní - Fagus silvatica
 • Dub letní - Quercus robur
 • Dub zimní - Quercus petraea
 • Dub červený - Quercus rubra
 • Olše lepkavá - Alnus glutinosa
 • Bříza bělokorá - Betula pendula
 • Třešeň ptačí - Prunus avium
 • Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior
 • Hrušeň obecná - Pinus communis
 • Ořešák černý - Juglans nigra
 • Ořešák královský - Juglans regia
 • Jilm - Ulmus sp.
 • Akát - Robinia pseudoakácia
 • Jeřáb břek - Sorbus torminális
 • Kaštan - Castanea sativa
 • Lípa - Tilia sp.
 • Topol - Populus
 • Habr obecný - Carpinus betulus
 • Smrk ztepilý - Picea abies
 • Borovice lesní - Pinus silvestris
 • Modřín opadavý - Larix decidua
 • Sapeli
 • Zebráno
 • Teak
 • Iroko
 • Merbau
 • Eben bílý
 • Třešeň americká


Tloušťky řeziva

Většinu dřevin dodáváme v tloušťkách 28, 32, 40, 50 a 60 mm. U vybraných sortimentů jako např. dub dále 80, 90,100 a 120 mm.Kvalita

Řezivo je tříděno dle rakouských norem do 3 jakostí:

Třída I :

Prakticky čisté řezivo s minimálním počtem vad. Při výskytu těchto vad jsou vždy odečteny. Vždy se měří pouze levá strana fošny nebo prkna. Vhodné na výrobu lišt, nákližků nebo švarten.

Třída I-II :

Nejběžnější a nejvíce prodávané truhlářské řezivo. Znovu měřena pouze levá strana. Dovolujeme záběhy jádra např.u buku nebo olše. V omezené míře menší suky. Všechny tyto vady jsou ovšem odečteny. Vhodné na výrobu nábytku, schodů nebo oken či dveří.

Třída II :

Vzdálenost vad v této třídě bývá většinou po 1 m až 1,5 m. Taktéž měřena levá strana. Vhodné na výrobu např.kuchyňských dvířek nebo soustružených výrobků.Původ řeziva

Velkou část řeziva dovážíme od mateřské společnosti FREY- AMON, jednoho z největších rakouských výrobců truhlářského řeziva. Řezivo je opatřeno certifikátem kvality FSC. Ke každému paketu dodáme konsignační list s přesným vymezením šířky a délky dodávaného zboží.

Řezivo je možno dodávat jak v sušeném tak vzduchosuchém stavu. Za vzduchosuchý stav považujeme např. u dubu řezivo stářím 3-5 roků a vlhkosti do 20 %.


    


Související služby:Truhlářské řezivo