Tepelná úprava HT dle směrnice FAO IPPC standardu ISPM 15

Tepelná úprava HT dle směrnice FAO IPPC standardu ISPM 15

Dle směrnice FAO IPPC standartu ISPM 15 musí dojít k zahřátí dřevěného obalového materiálu v jeho jádru (uprostřed) na teplotu nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Takto ošetřený dřevěný materiál lze následně použít při výrobě obalů pro zboží obchodované v mezinárodním měřítku.

Související produkty: